唱得红梅字字香,柳枝桃叶尽深藏。
遏云声里送雕觞。
才听便拚衣袖湿,欲歌先倚黛眉长。
曲终敲损燕钗梁。
唱得紅梅字字香,柳枝桃葉盡深藏。
遏雲聲裏送雕觴。
才聽便拚衣袖濕,欲歌先倚黛眉長。
曲終敲損燕釵梁。
chàng dé hóng méi zì zì xiāng , liǔ zhī táo yè jìn shēn cáng 。
è yún shēng lǐ sòng diāo shāng 。
cái tīng biàn pàn yī xiù shī , yù gē xiān yǐ dài méi cháng 。
qū zhōng qiāo sǔn yàn chāi liáng 。
鉴赏
《浣溪沙》这首词为送别词。晏几道词中运用新巧的艺术构思和奇特的艺术手法,着力描写歌女唱曲的优美动人,从侧面烘托出悲离伤别的命意,虚实相生、情文并茂地表情达意。

上片写女方为送别而唱梅花曲词。起首一句,着一“香”字,极言其唱得既甜美又饱含感情。由乐曲之名联想到真正的梅花,又以红梅之香比喻乐声,听觉与视觉、嗅觉交织起来,这就是诗论家所说的“通感”。字字皆香,声声俱美,可想见歌女此时情愫。

次句“柳枝桃叶尽深藏”,反衬补足首句。“柳枝”,指《杨柳枝》曲。古横吹曲有《折杨柳》。后世翻此曲者,亦多写离别行旅之情。“柳枝”,亦歌女名,见李商隐《柳枝》诗序。“桃叶”,《古今乐寻》载,晋王献之爱妾名桃叶,缘于笃爱,献之临江相别时作歌曰:“桃叶复桃叶,渡江不用楫。但渡无所苦,我自迎接汝。”后收入乐府,名《桃叶歌》。柳枝、桃叶,语意双关。亦人名,亦歌名,又与首句“红梅”字面相应。“尽深藏”,是说其他歌女及所唱的曲子都远不及这位姑娘和她的“红梅”曲。“遏云声里送离觞”,于上片歇拍处小结。“遏云”,谓歌者声调高亢激越,使天上的行云为之而停止。《列子。汤问》载,歌者秦青相送薛谭,“饯于郊衢,抚节悲歌,声振林木,响遏行云”。“送离觞”三字,点出歌筵送别。

过片二句,承“送离觞”从男女双方来写:男方才听便拚衣袖湿,感情简直无法控制;女方欲歌先倚眉黛长,尽量控制自己的感情。“拚”,有甘愿、不顾惜之意。行人知道无法控制自己的感情,那就索性让泪水流下来吧。“倚”,有依靠、凭仗之意。女子巧画长眉,宜颦宜笑,若是画作“远山眉”时,就更勾起人的离愁别恨了。“才听”二句,写出行人与歌者早已心意相通,故就更容易被歌声感染。结句敲损燕钗梁,暗用《世说新语。豪爽》所载王仲处咏歌时以铁如意打唾壶,壶口尽缺之典故,一方面说明男方对女方所唱激赏,两人感情达到了共鸣,另一方面钗梁断则暗示诀别,通过这一典型动作表达凄绝的感情。
(小提示:如果您想查询《浣溪沙》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

晏几道的其他作品鉴赏
 • 与郑几夫(小白长红又满枝,筑球场外独支颐)
 • 扑蝴蝶(风梢雨叶,绿遍江南岸)
 • 梁州令(莫唱阳关曲)
 • 忆闷令(取次临鸾匀画浅)
 • 行香子(晚绿寒红)
 • 醉落魄/一斛珠(休休莫莫)
 • 醉落魄/一斛珠(天教命薄)
 • 醉落魄/一斛珠(鸾孤月缺)
 • 醉落魄/一斛珠(满街斜月)
 • 碧牡丹(翠袖疏纨扇)
 • 清商怨(庭花香信尚浅)
 • 风入松(心心念念忆相逢)
 • 风入松(柳阴庭院杏梢墙)
 • 满庭芳(南苑吹花,西楼题叶,故园欢事重重)
 • 采桑子(秋千散後朦胧月,满院人闲)
 • 其他同名作品鉴赏
 • 浣溪沙(百啭娇莺唤独眠)
 • 浣溪沙(青鸟年年纵西归,空有春梦与伤悲,更兼一江东流水)
 • 浣溪沙(桑叶阴阴浅水湾,更无人处竹回环)
 • 浣溪沙(已落芙蓉并叶凋,半枯萧艾过墙高)
 • 浣溪沙(本事新词定有无,斜行小草字模糊)
 • 浣溪沙(漫作年时别泪看,西窗蜡炬尚泛澜)
 • 浣溪沙(掩卷平生有百端,饱更忧患转冥顽)
 • 浣溪沙(六郡良家最少年,戎装骏马照山川)
 • 浣溪沙(爱棹扁舟傍岸行,红妆素蓞斗轻盈)
 • 浣溪沙(花影闲窗压几重,连环新解玉玲珑)
 • 浣溪沙(似水轻纱不隔香,金波初转小回廊)
 • 浣溪沙(乍向西郊斗草过,药栏红日尚婆娑)
 • 浣溪沙(城郭秋生一夜凉,独骑瘦马傍宫墙)
 • 浣溪沙(七月西风动地吹,黄埃和叶满城飞)
 • 浣溪沙(舟逐清溪弯复弯)
 • 同朝代其他作品鉴赏
 • 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 • 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 • 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 • 失题(行人舞袖拂梨花)
 • 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 • 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 • 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 • 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 • 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 • 上赵挺之(何况人间父子)
 • 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 • 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 • 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 • 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 • 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 • 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 • 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 • 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 • 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 • 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 • 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 • 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 • 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 • 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 • 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 • 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 • 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 • 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 • 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 • 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
 • 优发国际

  百度360搜索搜狗搜索

  优发国际

  百度360搜索搜狗搜索