江南腊尽,早梅花开后,分付新春与垂柳。
细腰肢自有入格风流,仍更是,骨体清英雅秀。

永丰坊那畔,尽日无人,谁见金丝弄晴画?
断肠是飞絮时,绿叶成阴,无个事,一成消瘦。
又莫是东风逐君来,便吹散眉间一点春皱。
江南臘盡,早梅花開後,分付新春與垂柳。
細腰肢自有入格風流,仍更是,骨體清英雅秀。

永豐坊那畔,盡日無人,誰見金絲弄晴畫?
斷腸是飛絮時,綠葉成陰,無個事,一成消瘦。
又莫是東風逐君來,便吹散眉間一點春皺。
jiāng nán xī jìn , zǎo méi huā kāi hòu , fēn fù xīn chūn yǔ chuí liǔ 。
xì yāo zhī zì yǒu rù gé fēng liú , réng gēng shì , gǔ tǐ qīng yīng yǎ xiù 。

yǒng fēng fāng nà pàn , jìn rì wú rén , shuí jiàn jīn sī nòng qíng huà ?
duàn cháng shì fēi xù shí , lǜ yè chéng yīn , wú gè shì , yī chéng xiāo shòu 。
yòu mò shì dōng fēng zhú jūn lái , biàn chuī sàn méi jiān yī diǎn chūn zhòu 。
鉴赏
《洞仙歌》这首词通篇咏柳,借柳喻人,以含蓄婉曲的手法和饱含感情的笔调,借娜娜多姿、落寞失时的垂柳,流露了苏轼对姿丽命蹇、才高数奇的女性深切的同情与赞美。

上片写柳的体态标格和风韵之美。起拍说腊尽梅凋,既点明节令,且借宾唤主,由冬梅引出春柳。以“新春”紧承“腊尽”,写腊月已尽,新春来临,早梅开过,杨柳萌发。柳丝弄碧,是春意繁闹的表征,故说“分付新春与垂柳”。“分付”,交付之意,着“分付”一词,仿佛春的活力、光彩、妖娆,均凝集于垂柳一身,从而突出了柳的形象。以下赞美柳的体态标格。柳枝婀娜,别有一种风流,使人想到少女的细腰。杜甫《绝句漫兴》早有“隔户杨柳弱袅袅,恰如十五女儿腰”之句。东坡正是抓住了这一特点,称颂她有合格入流的独特风韵,并进而用“清英秀雅”四字来品评其骨相。这就写出了垂柳的清高、英隽、雅洁、秀丽,见出她与浓艳富丽的浮花浪蕊迥然不同。苏轼把握住垂柳的姿质特色,从她的体态美,进而刻画了她的品格美。

下片转入对垂柳不幸遭遇的感叹。换头三句,写垂柳境况清寂、丽姿无主。长安永丰坊多柳,生永丰园一角的垂柳,尽管明媚春光中修饰姿容,分外妖娆,怎奈无人一顾。诗人苏轼白居易写过一首著名的《杨柳词》,据唐人孟郊《本事诗》载:白居易有妾名小蛮,善舞,白氏比为杨柳,有“杨柳小蛮腰”之句。及年事高迈,小蛮还很年轻,“因为杨柳之词以托意,曰:”一树春风万万枝,嫩于金色软于丝。永丰坊里东南角,尽日无人属阿谁?‘“后宣宗听到《洞仙歌》,极表赞赏,遂命人取永丰柳两枝,移植禁中。东坡这里化用乐天诗意,略无痕迹,但平易晓畅的语句中,却藏有深沉的含义。”断肠“四句,紧承上文,写垂柳的凄苦身世,说:一到晚春,绿叶虽繁,柳絮飘零,她更将百无聊赖,必然日益瘦削、玉肌消减了。煞拍三句,展望前景,愈感茫然。只有东风的吹拂,足可消愁释怨,使蛾眉般的弯弯柳叶,得以应时舒展。

全章用象征法写柳,词人笔下那婀娜多姿、落寞失意的垂柳,宛然是骨相清雅、姿丽命蹇的佳人。词中句句写垂柳,却句句是写佳人。读罢全词,一位品格清淑而命运多舛的少女形象栩栩如生地呈现读者面前。

苏轼的咏物词,大多借物喻人、咏怀,把人的品格、身世和情感寄托于所咏之物上,物中有人,亦物亦人。《洞仙歌》这首词突出地体现了上述特点,给读者以无尽的遐思和美好的回味。
(小提示:如果您想查询《洞仙歌》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
苏轼的其他作品鉴赏
 • 无题(游心阁下鱼鸭游,惟无美酒意未收)
 • 曲槛(流水照朱栏,浮萍乱明监)
 • 琴诗(若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?)
 • 题金山寺(潮随暗浪雪山倾,远浦渔舟钓月明)
 • 藏春坞三首此诗之第三首为陆龟蒙作(退之身外无穷事,子美生前有尽花)
 • 元翰少卿宠惠谷帘水一器龙团二枚仍以新诗为(岩垂匹练千丝落,雷起双龙万物春)
 • 梦中绝句(楸树高花欲插天,暖风迟日共茫然)
 • 刘监仓家煎米粉作饼子余云为甚酥潘邠老家造(一杯连坐两髯棋,数片深红入座飞)
 • 病后醉中(病为兀兀安身物,酒作蓬蓬入脑声)
 • 洗儿(人皆养子望聪明,我被聪明误一生)
 • 奉和成伯兼戏禹功(金钱石竹道傍秋,翠带红裙马上讴)
 • 邵伯梵行寺山茶(山茶相对阿一作本谁栽,细雨无人我独来)
 • 余旧在钱塘伯固开西湖今方请越戏谓伯固可复(已分江湖送此生,会稽行复得岑成)
 • 太夫人以无咎生日置酒书壁一绝(寿樽余沥到朋簪,要与郎君夜语深)
 • 赠王觏(何人生得宁馨子,今夜初逢掣笔郎)
 • 其他同名作品鉴赏
 • 洞仙歌(卖花担上,菊蕊金初破)
 • 洞仙歌(清思漫舞,应坦荡无愁)
 • 洞仙歌(淡饰铅华,聊起吟新赋)
 • 洞仙歌(柳丝轻曳,有凉月沁心)
 • 洞仙歌(夜夏清凉,有街灯如萤)
 • 洞仙歌(青烟忽起,楼台飞迷雾,久候佳人终不至)
 • 洞仙歌(月波绕梁,有花香微露,墙外尽是梧桐树)
 • 洞仙歌(樱樱含露,寂寞梧桐树)
 • 洞仙歌(崔微风貌,信十分姚冶)
 • 洞仙歌(行舟已发,又经旬调笑)
 • 洞仙歌(明湖碧浪,枉枉帆寻遍)
 • 洞仙歌(萧郎归也,又烧灯时节)
 • 洞仙歌(苹洲小棹,约兜娘相共)
 • 洞仙歌(隔年芳信,要同衾元夕)
 • 洞仙歌(花糕九日,缀蛮王狮子)
 • 同朝代其他作品鉴赏
 • 暮春山间(缓步春山春日长,流莺不语燕飞忙)
 • 暮春(芳事阑珊三月时,春愁惟有落花知)
 • 三峡吟(山水七百里,上有青枫林)
 • 宿渔家(几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花)
 • 鸟石山(儿童逃学频来此,一一重寻尽有踪)
 • 稚子弄冰(稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮)
 • 三月晦日偶题(节物相催各自新,痴心儿女挽留春)
 • 春日西湖寄谢法曹韵(西湖春色归,春水绿於染)
 • 喜迁莺(霜天秋晓,正紫塞故垒,黄云衰草)
 • 采桑子(画船载酒西湖好,急管繁弦,玉盏催传,稳泛平波任醉眠)
 • 大有,九日(戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九)
 • 绿头鸭(玉人家,画楼珠箔临津)
 • 洞仙歌·中秋(碧天如水,一洗秋容净)
 • 柳枝(江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人无尽时)
 • 偶成(少年易老学难成,一寸光阴不可轻)
 • 北窗(生物趋功日夜流,园林才夏麦先秋)
 • 苏堤清明即事(梨花风起正清明,游子寻春半出城)
 • 小孤山(人言此是海门关,海眼无涯骇众观)
 • 题李世南画扇(野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林)
 • 无题(一日之饥禁不得,苏武当时十九秋)
 • 无题(为爱桃花三树红,年年岁岁惹东风)
 • 墨竹图题诗(小凤团笺已自奇,谪仙重扫岁寒枝)
 • 古瓦砚(金非不为宝,玉岂不为坚?用之以发墨,不如瓦砾顽)
 • 读陈蕃传(仲举高谈亦壮哉,白头狼狈只堪哀)
 • 咏史诗(水调隋宫曲,当年亦九成)
 • 墨子(末学纷纷自有师,能言兼爱我独疑)
 • 玉盘(少皞磨成白玉盘,六丁擎出太虚宽)
 • 筑长堤(筑长堤,白头荷杵随者妻)
 • 杜牧(弟病兄孤失所依,当时书语最堪悲)
 • 寄兴(黄金无足色,白璧有微瑕)
 • 优发国际

  百度360搜索搜狗搜索

  优发国际

  百度360搜索搜狗搜索