东南形胜,江吴都会,钱塘自古繁华。
烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。
云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。
市列珠玑,户盈罗绮竞豪奢。
重湖叠瓛清嘉,有三秋桂子,十里荷花。
羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。
千骑拥高牙,乘醉听箫鼓吟赏烟霞。
异日图将好景,归去凤池夸。
東南形勝,江吳都會,錢塘自古繁華。
煙柳畫橋,風簾翠幕,參差十萬人家。
雲樹繞堤沙,怒濤卷霜雪,天塹無涯。
市列珠璣,戶盈羅綺競豪奢。
重湖疊瓛清嘉,有三秋桂子,十裏荷花。
羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉釣叟蓮娃。
千騎擁高牙,乘醉聽簫鼓吟賞煙霞。
異日圖將好景,歸去鳳池誇。
dōng nán xíng shèng , jiāng wú dū huì , qián táng zì gǔ fán huá 。
yān liǔ huà qiáo , fēng lián cuì mù , cān chà shí wàn rén jiā 。
yún shù rào dī shā , nù tāo juàn shuāng xuě , tiān qiàn wú yá 。
shì liè zhū jī , hù yíng luó qǐ jìng háo shē 。
zhòng hú dié huán qīng jiā , yǒu sān qiū guì zǐ , shí lǐ hé huā 。
qiāng guǎn nòng qíng , líng gē fàn yè , xī xī diào sǒu lián wá 。
qiān qí yōng gāo yá , chéng zuì tīng xiāo gǔ yín shǎng yān xiá 。
yì rì tú jiāng hǎo jǐng , guī qù fèng chí kuā 。
鉴赏
柳永(北宋)的《望海潮》选自《全宋词》(台湾中央舆地出版社,1970年版)。 【典故】 柳永与孙何为布衣之交。后来,孙何当了宰相,又任两浙转运使。柳永想起了他与孙何以前的交情,很想去见见他。但苦于孙何位高势重,门禁甚严,几次求见,都被门卫挡在门外。柳永无奈,忽然想起了杭州城里有名的歌妓楚楚。于是心生一计,就提笔写了一首《望海潮》的词。他知道孙何常邀歌妓到府上佐欢助兴,于是对楚楚说:“我很想见孙何一面,但苦于门卫森严,没有办法。中秋节快到了,如果孙何府上举行宴会,再请你去,请你就在孙何面前唱这首《望海潮》词。要是孙何感兴趣,问《望海潮》这首词是谁写的,你就说是柳七写的。”楚楚答应了。

果然不久孙何在中秋节举行宴会,他又请楚楚去唱歌佐欢。楚楚应柳永之托,也就唱起了这首《望海潮》词。

【鉴赏一】 《望海潮》这首词是描述杭州的繁华景象的。词的结尾,“千骑拥高牙”以下几句,还特别写杭州守帅孙何的豪情气势,写他千骑跟随,旌旗前引,游湖的逸兴。并且在结尾最后说,如果日后孙何回到朝廷,还会向朝廷盛夸西湖的美景。

《望海潮》这首词意境写得很美,加上又直接写到孙何自己,同时全词又经过楚楚婉转动人的歌喉一唱,果然,引起了孙何的兴趣。孙何一打问,楚楚说,这词是柳七写的。孙何马上想到了他和柳永以前的交情。于是立即召柳永入府,阔叙往日情谊,共度中秋良宵。

【鉴赏二】 《望海潮》这首词一反柳永惯常的风格,以大开大阖、波澜起伏的笔法,浓墨重彩地铺叙展现了杭州的繁荣、壮丽景象,可谓“承平气象,形容曲尽”(见陈振孙《直斋书录解题》)。《望海潮》这首词,慢声长调和所抒之情起伏相应,音律协调,情致婉转,是柳永的一首传世佳作。

开头三句,入手擒题,以博大的气势笼罩全篇。

首先点出杭州位置的重要、历史的悠久,揭示出所咏主题。三吴,旧指吴兴、吴郡、会稽。钱塘,即杭州。此处称“三吴都会”,极言其为东南一带、三吴地区的重要都市,字字铿锵有力。其中“形胜”、“繁华”四字,为点睛之笔。自“烟柳”以下,便从各个方面描写杭州之形胜与繁华。“烟柳画桥”,写街巷河桥的美丽:“内帘翠幕”,写居民住宅的雅致。“参差十万人家”一句,转弱调为强音,表现出整个都市户口的繁庶。“参差”为大约之义。“云树”三句,由市内说到郊外,只见钱塘江堤上,行行树木,远远望去,郁郁苍苍,犹如云雾一般。一个“绕”字,写出长堤迤逦曲折的态势。“怒涛”二句,写钱塘江水的澎湃与浩荡。“天堑”,原意为天然的深沟,这里移来形容钱塘江。钱塘江八月观潮,历来称为盛举。描写钱塘江潮是必不可少的一笔。“市列”三句,只抓住“珠玑”和“罗绮”两个细节,便把市场的繁荣、市民的殷富反映出来。珠玑、罗绮,又皆妇女服用之物,并暗示杭城声色之盛。“竞豪奢”三个字明写肆间商品琳琅满目,暗写商人比夸争耀,反映了杭州这个繁华都市穷奢极欲的一面。

下片重点描写西湖。西湖,蓄洁停沉,圆若宝镜,至于宋初已十分秀丽。重湖,是指西湖中的白堤将湖面分割成的里湖和外湖。叠山,是指灵隐山、南屏山、慧日峰等重重叠叠的山岭。湖山之美,词人先用“清嘉”二字概括,接下去写山上的桂子、湖中的荷花。这两种花也是代表杭州的典型景物。柳永这里以工整的一联,描写了不同季节的两种花。“三秋桂子,十里荷花”这两句确实写得高度凝炼,它把西湖以至整个杭州最美的特征概括出来,具有撼动人心的艺术力量。“羌管弄晴,菱歌泛夜”,对仗也很工稳,情韵亦自悠扬。“泛夜”“弄情”,互文见义,说明不论白天或是夜晚,湖面上都荡漾着优美的笛曲和采菱的歌声。着一“泛”字,表示那是湖中的船上,“嬉嬉钓叟莲娃”,是说吹羌笛的渔翁,唱菱歌的采莲姑娘都很快乐。“嬉嬉”二字,则将他们的欢乐神态,作了栩栩如生的描绘,生动地描绘了一幅国泰民安的游乐图卷。

接着词人写达官贵人此游乐的场景。成群的马队簇拥着高高的牙旗,缓缓而来,一派暄赫声势。笔致洒落,音调雄浑,仿佛令人看到一位威武而又风流的地方长官,饮酒赏乐,啸傲于山水之间。“异日图将好景,归去凤池夸。”是《望海潮》这首词的结束语。凤池,即凤凰池,本是皇帝禁苑中的池沼。魏晋时中书省地近宫禁,因以为名。“好景”二字,将如上所写和不及写的,尽数包拢。意谓当达官贵人们召还之日,合将好景画成图本,献与朝廷,夸示于同僚,谓世间真存如此一人间仙境。以达官贵人的不思离去,烘托出西湖之美。

《望海潮》词调始见于《乐章集》,为柳永所创的新声。《望海潮》这首词写的是杭州的富庶与美丽。艺术构思上匠心独远,上片写杭州,下片写西湖,以点带面,明暗交叉,铺叙晓畅,形容得体。其写景之壮伟、声调之激越,与东坡亦相去不远。特别是,由数字组成的词组,如“三吴都会”、“十万人家”、“三秋桂子”、“十里荷花”、“千骑拥高牙”等词中的运用,或为实写,或为虚指,均带有夸张的语气,有助于形成柳永式的豪放词风。
(小提示:如果您想查询《望海潮》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
柳永的其他作品鉴赏
 • (分得天一角,织成山四围)
 • 赠内臣孙可久(故侯幽隐直城东,草树扶疏一亩宫)
 • 题中峰寺(攀萝蹑石落崔嵬,千万峰中梵室开)
 • 鬻海歌(鬻海之民何所营,妇无蚕织夫无耕)
 • 女冠子(火云初布)
 • 清平乐(繁华锦烂)
 • 燕归梁(轻蹑罗鞋掩绛绡)
 • 鹧鸪天(吹破残烟入夜风)
 • 木兰花/玉楼春(黄金万缕风牵细)
 • 木兰花/玉楼春(东风催露千娇面)
 • 木兰花/玉楼春(翦裁用尽春工意)
 • 安公子(梦觉清宵半)
 • 瑞鹧鸪(全吴嘉会古风流)
 • 瑞鹧鸪(天将奇艳与寒梅)
 • 临江仙引(画舸,荡桨,随浪箭,隔岸虹)
 • 其他同名作品鉴赏
 • 望海潮(往事恍然成梦,觅亦无寻踪)
 • 望海潮(春冰初泮,长川汹涌,桃花碧涨波澜)
 • 望海潮(形神俱妙,灵通无碍,卓然独立玄玄)
 • 望海潮(堪嗟浮世,谁能省悟,人人俗景迷遮)
 • 望海潮(全真大道,无为清净,重重障碍堪嗟)
 • 望海潮(露零金井,尘清玉宇,双蓂呈瑞新秋)
 • 望海潮(山连嵩岱,疆分齐鲁,济南自古多奇月)
 • 望海潮(彩筒角黍,兰桡画舫,佳时竟吊沅湘)
 • 望海潮(云外梅阴,雨馀苔晕,嫩寒初沁罗裳)
 • 望海潮(云收飞脚,日祛怒暑,新蝉高柳鸣时)
 • 望海潮(轻云过雨,炎晖初减,楼台片片馀霞)
 • 望海潮(危岑孤秀,飞轩爽豁,空江泱漭黄流)
 • 望海潮(陵山载酒,泗河扬柁,尊前折尽将离)
 • 望海潮(祖觞东馆,移舟南渡,江天云树离离)
 • 望海潮(南冠一载,西流万里,离怀孰不伤情)
 • 同朝代其他作品鉴赏
 • 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 • 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 • 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 • 失题(行人舞袖拂梨花)
 • 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 • 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 • 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 • 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 • 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 • 上赵挺之(何况人间父子)
 • 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 • 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 • 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 • 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 • 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 • 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 • 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 • 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 • 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 • 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 • 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 • 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 • 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 • 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 • 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 • 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 • 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 • 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 • 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 • 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
 • 优发国际

  百度360搜索搜狗搜索

  优发国际

  百度360搜索搜狗搜索